Skip to Main Content

China Album
Monday August 22nd, 2016 with Yuanyuan Liang
Our Love Songs ---- Summer Theme

Qi Se Qiao
Zeng Qingyu - Gun Shi Jiu Da Tian Wang Zhi Shi Er Chu Hao Xi - Rock Records
Zhi Zhi Gan Jue Shi Le Zong
Dear Jane - Single - Warner Music
Bu Gai
Jay Chou & A Mei - Bedtime Story - JVR Music
Wu Ren Zhi Dao Shuang Zi Zuo
Joey Yung - Wu Ren Zhi Dao Shuang Zi Zuo - Emperor Entertainment Group
Luo Bin
Zhang Jing Xuan - Luo Bin - Emperor Entertainment Group
Xin Tian You
Hu Yue - Gun Shi Jiu Da Tian Wang Zhi Shi Er Chu Hao Xi - Rock Records
Interactive CKCU