Skip to Main Content

China Album
Monday June 27th, 2016 with Yuanyuan Liang
The 27th Golden Melody Awards

Bu Wei Shui Er Zuo De Ge
JJ Lin - Shi Yan Zhuan Ji He Zi Ji Dui Hua - Warner Music
Xiao Xing Yun
Hebe Tie - Little Happiness - Hua Yan Guo Ji Yin Yue
Shen Hai Zhi Xun
Li Jian - Di Liu Zhang Chuang Zuo Zhuan Ji - Hai Die Music
Yi Qi Yao Bai Ba
Peggy Hsui - Yao Bai Dian Li Gong Si - Wonder Music
Interactive CKCU