Skip to Main Content

Rendez-vous Haïtien
Sunday December 12th, 2021 with Jafrikayiti & Roger Adam
Nou pap kite ni Kowona, ni Omicron ni bandi kidnape lavi nou

Nan emisyon sa a animatè yo braselide sou dega maladi Kowona kontinye ap fè toupatou. Kote limanite prale ak tout kriz sa yo? E nou menm Ayisyen ki jan n ap wete tèt nou nan degringolad rejim aktyèl la lage nou an? Respè pou Manno Charlemagne ki kite nou 10 Desanm 2017. Bravo pou Kebrt Bastien (KEB), ki finalis nan konkou RFI Découvertes 2021. Ale vote pou Ayiti, vote pou Sanba KEB, avan 15 desanm 2021, nan adrès sa a: https://musique.rfi.fr/musique/20211201-votez-keb-haiti
Yo gen pouvwa yo gen lajan
Manno Charlemagne - Les inédits de Manno Charlemagne New
Douvan Lavi featuring D-fi
Kebert Bastien - Barikad Lanmou New
Osmose
Les Odascieux d'Ottawa - Osmose Canadian
Interactive CKCU
Marie Bien
Bon Shan’s!

11:37 PM, December 11th, 2021