Skip to Main Content

Rendez-vous Haïtien
Sunday December 16th, 2018 with Jafrikayiti & Roger Adam
Bilan 16 desanm - konparezon Ayiti ak Rwanda

Nan emisyon sa a, animatè yo brase lide sou eksperyans pèp Ayisyen an viv 16 desanm 90 epi bilan eleksyon istorik sa a. Yo founi je gade Rwanda ki fè gwo pwogrè ekonomik ak sosyal nan deseni ki sot pase yo, poukipa Ayiti?
Leve
Beethova Obas - Si New
Fidel
Zenglen - Fidel New
Interactive CKCU