Skip to Main Content

Rendez-vous Haïtien
Sunday December 9th, 2012 with Jafrikayiti

Nan emisyon sa a Jafrikayiti chita pale ak otE Jeb Sprague ki pibliye "Paramilitarism and the Assault on Democracy in Haiti", yon liv ki bay anpil detay sou kanpay militE ki makonnen ak koudeta 29 fevriye 2004 la. Sprague te pale ak alatEt mEsenE yo, Louis Jodel Chamblain, Guy Phillipe, Judy C. Roy. Li te resevwa plizyE dokiman klasifye nan men gouvEnman Meriken ki ede li konprann pi byen nan ki kondisyon mEsenE yo t ap opere sou teritwa Dominiken depi anvan Aristide te prete sEman kom Prezidan nan ane 2001.
Pa ri nan malEm
Belo - Referans New
Si
Beethova Obas - Si New
SovE
Foula - Foula New
Interactive CKCU
Jean Saint-Vil (host)
Nou envite ou poze kesyon pou nou kontinye brase lide a sou nEt la.

8:12 PM, December 9th, 2012
Comments on this playlist have closed.